Redirecționează 2%

An de an, fiecare dintre noi are o responsabilitate importantă și anume depunerea declarației pe venitul anual. Totodată, avem și dreptul civic de a gestiona o parte din acești bani, prin aplicarea mecanismului de 2 % (detalii), contribuind la îmbunătățirea comunității noastre.

Rețeaua Naționala a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova este structura de  reprezentare a consiliilor locale ale tinerilor de la nivel raional/municipal (Consilile Raionale/Municipale ale Tinerilor) în raport cu Autorităţile Publice Centrale, structurile neguvernamentale republicane şi internaţionale. Scopul nostrum este dezvoltare şi consolidare instituţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor, Promovarea şi încurajarea participării tinerilor la dezvoltarea comunitară în special în procesul decizional, promovarea şi încurajarea parteneriatului între tineri şi Autorităţile Publice

În acest context, venim cu un îndemn către Dumneavoastră să ajutați  la dezvoltarea instituțională a Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilod din Moldova, redirecționând 2% din impozitul pe venitul anual către noi!

Tot ce trebuie să faceți – este să mergeți la oricare dintre oficiile Inspectoratului Fiscal, să completați formularul CET 15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, iar la ultima rubrică din formular – secțiunea Facultativă, să indicați în dreptul câmpului M2 – codul fiscal al Asociației noastre – 1016620003931. Vă informăm că puteți completa declarația respectivă atât pe suport de hârtie, cât și în mod electronic, dacă dețineți semnătura mobilă.

Termenul de depunere a declarației pe venit este până la data de 30 Aprilie curent!

ATENȚIE! Desemnarea a 2% nu presupune achitarea unei taxe suplimentare!

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Date de contact:

Telefon: 060498141

Email: rnclt.moldova@gmail.com